serwer ser‧wer

 1. Könelişen söz Baştutan.

 2. Düýä ýük urlup bolnandan soň, iki ýüküň arasyndaky boş ýerde goýulýan ýük.

  • Urulýan ýükleriň bary suw bolup, diňe olaryň üstündäki serweri çörekden ybaratdy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • serwere
 • serweri
 • serwerinde
 • serwerine
 • serwerler
 • serwerleri
 • serwerlerine
 • serwerleriň