serreltmek ser‧relt‧mek işlik

Diň arkan ýykmak, ýykyp goýbermek.

  • Seni dagyny depäýse, edil serrelder goýbär. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ol hasanaklap galyp gylyjyny syranda gursagyndan degen ok ony diň arkan serreltdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem serreltmek - serreldýär, serrelder, serreldipdir.


Duş gelýän formalary
  • serrelder
  • serreldip
  • serreltdi
  • serreltmek