serpmek serp‧mek işlik

 1. Yzyna öwürmek, yzyna gaýtarmak.

 2. Açyp goýbermek, bat bilen açmak.

  • Ylgap baryp üstlerindäki ýorgany serpdim. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Ýokardan pytradyp, ýaýradyp dökmek.

  • Suw serpmek.


Duş gelýän formalary
 • serpdi
 • serpdi-de
 • serpdiler
 • serpdim
 • serpen
 • serpersiň
 • serpip
 • serpipdi
 • serpipdirler
 • serpme
 • serpmedi
 • serpmek
 • serpmekdir
 • serpmeleri
 • serpmesinde
 • serpmäge
 • serpäýmäge
 • serpýär-de
 • serpýärler