serkeç ser‧keç

Könelişen söz Käse salynýan gaýyş gap.

  • Ol biline däri gutusyny serkejini dakynyp aýakly teke hyrlysyny asyp, hemişe daglara awa gidýär. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem serkeç - serkeji.


Duş gelýän formalary
  • serkejini
  • serkeçdi