serkar ser‧kar

[serka:r]

Könelişen söz Rewolýusiýadan öň: 24 sagatlyk suw nobaty.

 • Olar munuň daşyndan ýene iki serkar suw içýärmişler. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • serkara
 • serkaram
 • serkarda
 • serkardan
 • serkarlaryna
 • serkarymda
 • serkarymyzyň
 • serkarynda
 • serkarynyň
 • serkaryň