serilmek se‧ril‧mek işlik

Guratmak üçin bir zadyň üstüne ýazylyp goýulmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem serilmek - serler, serlipdir.

serlip ýatmak

Süýnüp arkan ýa-da ýüzin ýatmak, ýaýrap ýatmak.


Duş gelýän formalary
 • serildi
 • seriljekdigine
 • serilmedik
 • serilmegi
 • serilmesi
 • serilse
 • serilýän
 • serilýär
 • serlen
 • serler
 • serlip