serhowuz ser‧ho‧wuz at

Töweregi bag-bakjaly uly howuz.

  • Serhowuzuň başynda her reňkde bolan haly-palaslar ýazyp ýatyrdylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem serhowuz - serhowzum, serhowzuň, serhowzy.


Duş gelýän formalary
  • serhowuzlar
  • serhowuzlary