serhet ser‧het at

Territoriýalar arasyndaky bölünişik liniýasy, araçäk, çäk.

 • Şu gyzyl çyzmyk hem brigadalaryň serhedidir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Hüşgärlik hem agzybirlik bolsa, mukaddes serhedimize duşman hiç wagt aýak basyp bilmez. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem serhet - serhedi.


Duş gelýän formalary
 • serhede
 • serhedem
 • serhedi
 • serhedidir
 • serhedimize
 • serhedimizi
 • serhedimiziň
 • serhedinde
 • serhedindedir
 • serhedinden
 • serhedindenem
 • serhedindäki
 • serhedine
 • serhedini
 • serhediniň
 • serhediň
 • serhediňem
 • serhet-de
 • serhetde
 • serhetden
 • serhetdi
 • serhetdäki
 • serhetler
 • serhetlerde
 • serhetlerden
 • serhetlerdir
 • serhetlere
 • serhetleri
 • serhetlerimize
 • serhetlerimizi
 • serhetlerimiziň
 • serhetlerinde
 • serhetlerinden
 • serhetlerindäki
 • serhetlerine
 • serhetlerini
 • serhetleriniň
 • serhetleriň
 • serhetleýin
 • serhetlilik
 • serhetsiz