sergi ser‧gi

Syn etmek üçin bir ýerde jemlenip goýlan zatlaryň toplumy we olaryň ýygnalyp goýlan ýeri.

 • Ferma müdiri oba hojalyk sergisine gatnaşmak hukugyna eýe boldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • sergide
 • sergiden
 • sergiler
 • sergilerde
 • sergilere
 • sergileri
 • sergilerinde
 • sergilerindäki
 • sergilerine
 • sergilerini
 • sergileriniň
 • sergileriň
 • sergili
 • sergimiz
 • sergini
 • serginiň
 • sergisi
 • sergisinde
 • sergisinden
 • sergisine
 • sergisini
 • sergisiniň
 • sergä