sergezdanlyk ser‧gez‧dan‧lyk

[sergezda:nlyk]

Sergezdanyň ýagdaýy, ykmandalyk.

  • Men şol sergezdanlykda selpäp ýörmegim bilen tema süssürilip girenimi özüm hem bilmändirin. («Tokmak» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sergezdanlyk - sergezdanlygy.


Duş gelýän formalary
  • sergezdanlyga
  • sergezdanlygam
  • sergezdanlygyňy
  • sergezdanlykda
  • sergezdanlyklary
  • sergezdanlyklarym