sergezdan ser‧gez‧dan

[sergezda:n]

Belli mesgensiz işsiz aýlanyp ýören, ygyp ýören, ykmanda.

 • Tä Gyzyl Goşun gelýänçä welaýetiň içinde sergezden bolup gezdik. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
 • sergezdana
 • sergezdanam
 • sergezdandy
 • sergezdanlary
 • sergezdanlaryny
 • sergezdanlaryň
 • sergezdanlyga
 • sergezdanlygam
 • sergezdanlygyňy
 • sergezdanlyk
 • sergezdanlykda
 • sergezdany
 • sergezdanyň