seretdirmek se‧ret‧dir‧mek işlik

 1. Birine ýa-da bir zada bakdyrmak, garatmak, gözletmek, äňetdirmek.

  • Hemmeleri seretdirýär özüne, ýüregniň aýnasy güler ýüzüne. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Birine ýa-da bir zada garaşyk etdirmek, idetdirmek.

  • Çagalaryňa seretdirmek.

 3. Bir zadyň anygyna ýetmek üçin barladyp gördürmek, bir işe garatmak.

  • Doktora seretdirmek.


Duş gelýän formalary
 • seretdirdi
 • seretdirende
 • seretdirip
 • seretdirmejek
 • seretdirmek
 • seretdirmäge
 • seretdirýän
 • seretdirýär