seresaply se‧re‧sap‧ly sypat

[seresa:ply]

Ätiýaçly, usully, ähtibarly.

  • Olar indi öňküden-de seresaply ýöreýärdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • seresaplydy
  • seresaplylyga
  • seresaplylygy
  • seresaplylygyny
  • seresaplylygyň
  • seresaplylyk