serenjamly se‧ren‧jam‧ly sypat

[serenja:mly]

  1. Gerekli enjam bilen üpjün edilen.

  2. Serenjam berlen, tertibe salnan, düzgünli.


Duş gelýän formalary
  • serenjamlylyk