serenjamlamak se‧ren‧jam‧la‧mak işlik

[serenja:mlamak]

  1. Gerekli enjam bilen üpjün etmek.

  2. Bir zada serenjam bermek, tertipli goşundyrmak.


Duş gelýän formalary
  • serenjamlar