seredilmek se‧re‧dil‧mek işlik

 1. Birine ýa-da bir zada bakylmak, äňedilmek, garalmak.

  • Gyzykly kino iki-üç gezek seredilýär.

 2. Birine ýa-da bir zada garaşyk edilmek, idedilme, äňedilmek.

 3. Bir zadyň anygyna ýetmek üçin barlanyp görülmek, bir işe garalmak.

  • Bizde arzalara seredilişi indi oňat. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • seredildi
 • seredildigi
 • seredilen
 • seredilende
 • seredilenden
 • seredilendi
 • seredilendir
 • seredilene
 • seredilenler
 • seredilenlere
 • seredilenleri
 • seredilenleriň
 • seredilenok
 • serediler
 • seredilip
 • seredilipdi
 • seredilipdir
 • serediliň
 • serediljegem
 • serediljek
 • serediljekdigini
 • serediljekdir
 • seredilme
 • seredilmegi
 • seredilmeginde
 • seredilmeginden
 • seredilmegine
 • seredilmegini
 • seredilmeginiň
 • seredilmegiň
 • seredilmek
 • seredilmeklige
 • seredilmeli
 • seredilmelidir
 • seredilmese
 • seredilmez
 • seredilmezden
 • seredilmeýän
 • seredilmeýändigi
 • seredilmeýändigini
 • seredilmeýär
 • seredilmäge
 • seredilmän
 • seredilmänden
 • seredilmänligi
 • seredilse
 • seredilse-de
 • seredilýän
 • seredilýändigi
 • seredilýändigine
 • seredilýändigini
 • seredilýändir
 • seredilýäne
 • seredilýäni
 • seredilýänini
 • seredilýäniň
 • seredilýänlere
 • seredilýänligi
 • seredilýänliginden
 • seredilýänçä
 • seredilýär
 • seredilýärdi
 • seredilýärler