seredişmek se‧re‧diş‧mek işlik

 1. Biri-biriňe bakyşmak, garaşmak, bir zada äňedişmek.

  • Biz biri-birimize geň galyjylyk bilen seredişdik-de oňa tanyşlyk berdik. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 2. Birine ýa-da bir zada garaşyk etmäge kömekleşmek, idedişmek, äňedişmek.

  • Olar biziň çagalarymyza seredişýär.

 3. Bir işi barlamaga kömekleşmek.


Duş gelýän formalary
 • seredişdi
 • seredişdik-de
 • seredişdiler
 • seredişdim
 • seredişdir
 • seredişenimizden
 • seredişenlerini
 • seredişerdi
 • seredişerdiler
 • seredişibem
 • seredişip
 • seredişipdirler
 • seredişjeklerini
 • seredişleri
 • seredişlerini
 • seredişmek
 • seredişmäge
 • seredişmäge-de
 • seredişýän
 • seredişýändigine
 • seredişýändiklerini
 • seredişýänlerini
 • seredişýär
 • seredişýärdi
 • seredişýärdiler
 • seredişýäris
 • seredişýärler