serdirmek ser‧dir‧mek işlik

Bir zady guratmak üçin ýere ýazdyryp ýa-da ýüpden asdyryp goýdurmak.

  • Geýimleri ýüpüň üstüne serdirdi.


Duş gelýän formalary
  • serdirdi
  • serdirip
  • serdirmek