seržant ser‧žant

Harby termin Goşunda, milisiýa gullugynda kiçi naçalnikler sostawynyň çini derejesi.

  • Şol günlerde onuň işleýän bölümine bir seržant geldi. Öň ol esgerdi indi ol seržant. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • seržanty
  • seržantyň