sepleşmek işlik

 1. Biri-birine birigip berkemek, biri-birine birikmek, birigip tutluşmak.

 2. Biri-birine utgaşyp goşulyşmak, utgaşmak.

  • Ýaz paslynyň tomus bilen sepleşýän joşgunly günleriniň biridi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • sepleşdi
 • sepleşen
 • sepleşende
 • sepleşip
 • sepleşme
 • sepleşmegi
 • sepleşmeginde
 • sepleşmek
 • sepleşmeler
 • sepleşmeleri
 • sepleşmeleriniň
 • sepleşmesi
 • sepleşmesinde
 • sepleşmesiniň
 • sepleşmeýän
 • sepleşmeýändigi
 • sepleşmeýär
 • sepleşse
 • sepleşýän
 • sepleşýändigini
 • sepleşýänleri
 • sepleşýär
 • sepleşýärler