sepelemek se‧pe‧le‧mek işlik

 1. Bir zady sepip çykmak, sepişdirmek.

  • Günbatardan öwüsýän pessaý şemal bolsa çäge owuntyjyklaryny sepeleýär. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 2. Ýagyp başlamak, ýagmak (ýagyş hakda).

  • Bulutlar ýeliň ugruna ýagyş sepeläp barýardylar. («Kolhoz günleri»)


Duş gelýän formalary
 • sepeledi
 • sepelemegi
 • sepelemek
 • sepelemeli
 • sepelemäge
 • sepeleýän
 • sepeleýär
 • sepelän
 • sepelände
 • sepeläp
 • sepeläpdir
 • sepeläpdirler