senet at

 1. Hünär, kär.

  • Meni zähmetim, senedim gün-günden ruhlandyrýardy. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

 2. Enjam, gural, şaý.

  • Dükanyň senetleri dargaşyp ýatyr. («Tokmak» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem senet - senedi.


Duş gelýän formalary
 • senede
 • senedi
 • senedidir
 • senedim
 • senedinde
 • senedinden
 • senedine
 • senedini
 • senediniň
 • senediň
 • senediňi
 • senetler
 • senetlerden
 • senetlere
 • senetlerem
 • senetleri
 • senetlerine
 • senetlerini
 • senetleriniň
 • senetleriň
 • senetsiz
 • senetsizlik