semremek sem‧re‧mek işlik

Semiz bolmak, etli-ganly bolmak, doluşmak.

 • Men hem senden az semrändirin öýdemok. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 • Eşek semrese, eýesini deper. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • semredi
 • semredim
 • semredimem
 • semrediň
 • semregin
 • semrejek
 • semremedi
 • semremegi
 • semremegine
 • semremeginiň
 • semremegiň
 • semremek
 • semremeklige
 • semremekligi
 • semremekliginiň
 • semremez
 • semremezligi
 • semremäge
 • semrese
 • semresin
 • semreýändigini
 • semreýär
 • semreýärler
 • semrän
 • semrände
 • semrändigini
 • semränini
 • semränlerinden
 • semränmiş
 • semräp
 • semräpdir
 • semräpdirler
 • semräpsiň
 • semrär
 • semrärdi