selpemek sel‧pe‧mek işlik

 1. Haýal ylgaw bilen gitmek, loňkuldap ylgamak.

 2. Göçme manyda Bir zadyň ugrunda alňasap ýörmek, bir zadyň aladasynda gezmek, kaňkamak.

  • Biziň uzak geçmişdäki ata-babalarymyz iýmit gözleginde ondan-oňa selpäpdirler. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • selpediler
 • selpemek
 • selpemekden
 • selpesedim
 • selpeýänem
 • selpeýär
 • selpän
 • selpänime
 • selpäp
 • selpäpdi
 • selpäpdir
 • selpäpdirler
 • selpär
 • selpärsiň