selpeşmek sel‧peş‧mek işlik

  1. Loňkuldaşyp ylgaşmak (mal hakda).

    • Düýeler patanaklaşyp, selpeşip, sygyrlar molaşyp, sürüden gaýdyp geldiler. (H. Ysmaýylow, Powestler we hekaýalar)

  2. Göçme manyda Bir zadyň ugrunda kaňkaşmak (adam hakda).

    • Siz sanitarkalaryň ýerine özüňiz selpeşip ýörsüňiz! («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • selpeşdi
  • selpeşip
  • selpeşmek