selle sel‧le

Könelişen söz Musulmanlarda: kellä oralýan uzyn bölek mata.

 • Men kelläme selle oranaýynmy?! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Onuň başynda gar ýaly ak sellesi, egninde uzyn, gök ýüpek dony bardy. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)


Duş gelýän formalary
 • selle-de
 • selleden
 • selleler
 • selleleri
 • sellelerini
 • selleli
 • sellelilere
 • sellelimidi
 • selleliniň
 • sellem
 • sellesem
 • sellesi
 • sellesi-de
 • sellesinde
 • sellesinden
 • sellesine
 • sellesini
 • sellesiniň
 • sellesiz
 • selläm
 • sellämi
 • selläni
 • selläniň
 • selläň