selkildemek sel‧kil‧de‧mek işlik

  1. Yraň atmak, ülpüldemek.

    • Ikisiniň hem murtlary şemal degen tozga ýaly selkildedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Onuň uzyn ala sakgaly ýyldyz ýagtysyna selkildedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Göçme manyda Boş, bikär gezmek, biderek gezip ýörmek.


Duş gelýän formalary
  • selkildedi
  • selkildese-de
  • selkildeýän
  • selkildäp