selkildeşmek sel‧kil‧deş‧mek işlik

  1. Yraň atyşyp durmak.

    • Buýra saçlary selkildeşip dur.

  2. Göçme manyda Boş, bikär gezişip ýörmek, biderek gezişip ýörmek.


Duş gelýän formalary
  • selkildeşip
  • selkildeşýän