selki sel‧ki sypat

Alakjap ýören, biagyry, ýalta, yrmandarak.

  • Onuň hekaýasy özüniň ömrüni gara öýde geçiren selki Täç eje hakynda barýardy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • selkije
  • selkiligini
  • selkiräk