seljertmek sel‧jert‧mek işlik

Bir zady saýgaryp bilmegi, bir zadyň anygyna ýetip bilmegi başartmak, aýyl-saýyl etdirmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem seljertmek - seljerdýär, seljerder, seljerdipdir.