selin se‧lin

Botanika Gumda bitýän pür ýaprakly köpýyllyk ösümlik.

 • Şitilleri sowukdan goramakdan ötri, 600 ramanyň üstüni basyrmak üçin selin örüldi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Selin, siňrenler hem başga gögeren çöpler häzir özüniň asly tebigy görnüşini üýtgedip, duw ak bolup görünýärdiler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem selin - selni.


Duş gelýän formalary
 • selinden
 • selindir
 • selinlere
 • selinleriniň
 • selinli
 • selne
 • selni
 • selniň
 • selniňi