seleň se‧leň sypat

Dumly-duşdan howa çalyp duran, açyklyk, giňlik (ýer).

  • Iýip-iýip seleňe çykdyk. (Ata Salyh, Dynç alyş Wagty)

  • Täze oba ýerimiz örän seleň ýer eken. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • seleňden
  • seleňe
  • seleňiň
  • seleňlige
  • seleňlik
  • seleňräk