selçeň sel‧çeň sypat

seret seýrek

  • Orta boýly bugdaýyň içinde egri oragy aýlap salýan orakçy, selçeň gögeren günebakar bilen sandaşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Sähet özüniň arryk görnüşli ýüzündäki selçeň sakgalyny yzly-yzyna sypalaýardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Aýsoltan öz enesinde şeýle ýagdaýyň örän selçeň bolýanyny bilýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Selçeň.

  • Gar sepeleşip başlady. («Kolhoz günleri»)


Duş gelýän formalary
  • selçeňdir
  • selçeňlik
  • selçeňräk