sekmek sek‧mek işlik

Bir ýere aýak basmak, barmak, görünmek, gelmek.

 • Dagy-duwara düýnkiň ýaly meniň gapymdan aýagyňy sekäýmegin! («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • sekenok
 • sekip
 • sekiň
 • sekmedik
 • sekmejek
 • sekmeli
 • sekmez
 • sekmeýän
 • sekmäge
 • sekäýmesin
 • sekäýse
 • sekäýseň
 • sekýän