sekiz se‧kiz san

8 sifriniň ady we onuň mukdary.

 • Indi sekiz sany döwekçi hatara durýardy, olaryň baryny ýeke ok bilen ýatyrmak boljakdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Sekiz geçä, dokuz teke. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • sekizde
 • sekizden
 • sekizdi
 • sekize
 • sekizem
 • sekizi
 • sekizimde
 • sekizin
 • sekizine
 • sekiziň
 • sekizlerem
 • sekizlige
 • sekizligi
 • sekizligine
 • sekizligiň
 • sekizlik