seki se‧ki

Üstünde oturmak we ýatmak üçin gumdan, tagtadan, kerpiçden we ş. m. edilen belent ýer.

 • Sekileriň üstlerinde dyzy ýolaňaç hindiler awtomatlaryny ýaglaýardylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Pökgen daş gapydaky sekiniň erňegine geldi de: -- Ýelli! -- diýip seslendi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Olar ýasy kerpiç düşelen sekileriň üstüne düşek düşäp sapaklaryna taýynlanýardylar. (Aýbek, Nowaýy)


Duş gelýän formalary
 • sekide
 • sekiden
 • sekidi
 • sekiler
 • sekileri
 • sekileriň
 • sekili
 • sekiliniň
 • sekiliň
 • sekini
 • sekiniň
 • sekisi
 • sekisinde
 • sekisiniň
 • sekisiz
 • sekiň
 • sekä