sebsemek seb‧se‧mek işlik

Bir zadyň gözleginde bolup entemek, bir zadyň ugrunda ylgamak, aýlanmak, alakjamak.

  • Diňe Nurgeldi gezýär, goýnuň yzynda sebsäp. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • sebsäp
  • sebsäpdir