sebseşmek seb‧seş‧mek işlik

Bir zadyň gözleginde enteşmek, bir zadyň ugrunda ylgaşmak, aýlanyşyp ýörmek.

  • Olar heniz hem sebseşip, arz edişip ýörler. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • sebseşip