sebit se‧bit

Belli bir çäk, territoriýa töwerek, jelegaý.

 • Garaköli goýunlara Çärjew sebitlerinde ýaşan çarwalar köp üns beripdirler. («Edebiýat»)


Duş gelýän formalary
 • sebitde
 • sebitden
 • sebitdigi
 • sebitdir
 • sebitdiň
 • sebitdäki
 • sebite
 • sebiti
 • sebitidir
 • sebitimiz
 • sebitimizde
 • sebitimize
 • sebitimiziň
 • sebitin
 • sebitinde
 • sebitindedir
 • sebitinden
 • sebitindäki
 • sebitine
 • sebitini
 • sebitiniň
 • sebitiň
 • sebitiňizde
 • sebitler
 • sebitlerde
 • sebitlerden
 • sebitlerdir
 • sebitlerdäki
 • sebitlere
 • sebitleri
 • sebitleri-de
 • sebitleridir
 • sebitlerimizde
 • sebitlerimiziň
 • sebitlerin
 • sebitlerinde
 • sebitlerindedir
 • sebitlerinden
 • sebitlerindäki
 • sebitlerine
 • sebitlerini
 • sebitleriniň
 • sebitleriniňki
 • sebitleriň
 • sebitleýin