seçekli se‧çek‧li sypat

  1. Gyrasyna seçek edilen, seçek tutulan, seçek örülen.

    • Diwarlaryň ýüzüne uzyn seçekli haly torbalar, haly çuwallar gerlipdir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Ýaglygyň bir görnüşi.

    • Alynyna täzeje ýaşyl seçeklini bir çalyp altyn gyz gelýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • seçeklidir
  • seçeklije
  • seçekliler
  • seçeklini