seçek se‧çek at

Bir zadyň gyrasyna ýüpekden, ýüplükden işilip edilýän bezeg.

  • Öýüň töründe seçekleri gidip, älemine çenli çeýnelen ojakbaşy düşelgidi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem seçek - seçegi.


Duş gelýän formalary
  • seçegi
  • seçegiň
  • seçekler
  • seçekleri
  • seçeklerini
  • seçekli
  • seçeklidir
  • seçekliler
  • seçeklini