seçdirmek seç‧dir‧mek işlik

  1. Seçgi paýlatmak.

  2. Saýlaw etdirmek, saýlatmak.

    • Gulman ýaly pukaranyň süňküni gemirýän süýthory seçdirmejek bolarsyňyz. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • seçdirmejek
  • seçdirmek