sazmyk saz‧myk

[sa:zmyk]

Bir sydyrgyn, aramyk.

  • Işiklerde ýanýan otlaryň tüssesi şemalsyz agyr howada göçmän, ýukajyk sazmyk ak bulut emele getiripdir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Şu sazmyk görnüşiň içinde gara salgym bolup aýlanyp ýörenler Ýelli bilen Wüşi keldi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sazmyk - sazmygy.