sazlanmak saz‧lan‧mak işlik

[sa:zlanmak]

 1. Gerekli owazyna düzülmek, gurulmak (saz guraly hakda).

  • Gopuz sazlanyp başlady. (H. Ysmaýylow, Powestler)

 2. Gerekli tehniki ýagdaýyna girmek, düzgüne salynmak, düzelmek, bejerilmek.


Duş gelýän formalary
 • sazlanan
 • sazlananda
 • sazlanandan
 • sazlanandyr
 • sazlandy
 • sazlanma
 • sazlanmadyk
 • sazlanmagy
 • sazlanmagyna
 • sazlanmagynda
 • sazlanmagyň
 • sazlanmak
 • sazlanmaly
 • sazlanmanyň
 • sazlanmasa
 • sazlanmasy
 • sazlanmasynyň
 • sazlanmaýan
 • sazlanmaň
 • sazlanyp
 • sazlanýan
 • sazlanýar