sazlamak saz‧la‧mak işlik

[sa:zlamak]

 1. Saz guralynyň kirişlerini çekişdirip, gerekli owaza gurmak, düzmek.

  • Sazlary ýuwaş-ýuwaşdan tiňňirdedip, sazlap durkalar, hälki gul hümürdäp geçdi. (Aýbek, Nowaýy)

 2. Gerekli tehniki ýagdaýyna çalmak, düzgüne çalmak, gurnamak, düzetmek, bejermek.

  • Anýa maşyny sazlajak bolup güýmenip durdy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

arany sazlamak

seret ara

keýp sazlamak

seret keýp


Duş gelýän formalary
 • sazlady
 • sazladyk
 • sazladym
 • sazlajagym
 • sazlajak
 • sazlaly
 • sazlam
 • sazlama
 • sazlamaga
 • sazlamagy
 • sazlamagyna
 • sazlamagyň
 • sazlamak
 • sazlamakda
 • sazlamakdan
 • sazlamakdyr
 • sazlamaklygy
 • sazlamaklygyň
 • sazlamaklyk
 • sazlamalar
 • sazlamaly
 • sazlamalydyr
 • sazlamalydyrlar
 • sazlamanyny
 • sazlamanyň
 • sazlamasy
 • sazlamasyny
 • sazlamasynyň
 • sazlamazdan
 • sazlan
 • sazlandy
 • sazlansoň
 • sazlanyndan
 • sazlap
 • sazlapdym
 • sazlapsyň
 • sazlar
 • sazlara
 • sazlarda
 • sazlardan
 • sazlardy
 • sazlary
 • sazlaryma
 • sazlaryna
 • sazlaryndan
 • sazlaryny
 • sazlaryňy
 • sazlaýan
 • sazlaýandygyny
 • sazlaýandyklary
 • sazlaýandyr
 • sazlaýar
 • sazlaýarlar