sazlaşmak saz‧laş‧mak işlik

[sa:zlaşmak]

 1. Sesler goşulyşyp, bir äheňde ýaňlanmak, sazlaşykly çykmak.

  • Horazlaň howada ýaňlanýan sesi üzülmezden gudak bilen sazlaşýar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Düzgüne girip başlamak, düzelip başlamak, oňatlaşmak.


Duş gelýän formalary
 • sazlaşan
 • sazlaşanda
 • sazlaşar
 • sazlaşdy
 • sazlaşdyr
 • sazlaşma
 • sazlaşmagy
 • sazlaşmagydyr
 • sazlaşmagyna
 • sazlaşmagynda
 • sazlaşmagyny
 • sazlaşmak
 • sazlaşmaklary
 • sazlaşmalary
 • sazlaşmalydyr
 • sazlaşmandyr
 • sazlaşmazlygy
 • sazlaşmaýan
 • sazlaşmaýandygyny
 • sazlaşmaýar
 • sazlaşyp
 • sazlaşypdyr
 • sazlaşýan
 • sazlaşýandygy
 • sazlaşýar
 • sazlaşýarlar