sazandar sa‧zan‧dar

[sa:zandar]

seret sazanda

 • Goý, ýaňlansyn bu şatlyga sazandarlaryň sazy, goý, Kiýewe baryp ýetsin bagşylaryň owazy. (R. Seýidow, Eserler)

 • Watanmyň şatlykly sazandarlary, sazy ökde çalşyňyza guwanýan. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 • Onuň yzysüre bir sazandar bilen bir deprekçi peýda boldy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
 • sazandarlar
 • sazandarlara
 • sazandarlary
 • sazandarlaryň
 • sazandarlyk
 • sazandarlykda
 • sazandary
 • sazandaryň