sazandalyk sa‧zan‧da‧lyk

[sa:zandalyk]

Saz çalýan sungat işgäriniň käri.

  • Kär sazandalykdyr, han aga! -- diýip, bagşy şol bir çök düşüp oturyşyna jogap berdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sazandalyk - sazandalygy.


Duş gelýän formalary
  • sazandalygy
  • sazandalygym
  • sazandalygyma
  • sazandalygyny
  • sazandalykda
  • sazandalykdyr