sazanda sa‧zan‧da

[sa:zanda]

Saz çalmak sungaty bilen meşgul bolýan adam, sazandar, çalyjy, sazçy.

 • Ýetginjek sazandalar dutarlaryny sazlap çalmaga başladylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Şahyrlar wasp edip ýazsa ol hakda, sazandalar sazyn düzse ol hakda. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • sazanda-da
 • sazandady
 • sazandadygyny
 • sazandadyr
 • sazandalar
 • sazandalara
 • sazandalaram
 • sazandalardan
 • sazandalary
 • sazandalarym
 • sazandalarymyz
 • sazandalarymyzyň
 • sazandalaryna
 • sazandalaryndan
 • sazandalaryny
 • sazandalarynyň
 • sazandalaryň
 • sazandalaryňyzyň
 • sazandalygy
 • sazandalygym
 • sazandalygyma
 • sazandalygyny
 • sazandalyk
 • sazandalykda
 • sazandalykdyr
 • sazandamyzy
 • sazandany
 • sazandanyň
 • sazandasy
 • sazandasy-da
 • sazandasyna
 • sazandasyny
 • sazandaň