sazanaklamak sa‧za‧nak‧la‧mak işlik

[sa:zanaklamak]

Janserek bolup durmak, gorkudan ýaňa ýaýdanjyramak, sandyraklamak.

  • Howsala düşen ýelli aýak üstünde sazanaklap, näme etjegini bilmän durdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Öz dosty pökgeniň gybatyny edip otyrka, birden onuň gelýänini aňlap sazanaklamaga başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • sazanaklamaga
  • sazanaklap